Ładowanie...


Władze Banku

R A D A
N A D Z O R C Z A

Przewodniczący Rady Monika Długosz
Wiceprzewodniczący Jolanta Błachut
Sekretarz Rady Beata Leska

C Z Ł O N K O W I E
R A D Y

Helena Kałafut
Leszka Kłak
Maria Bąk
Z A R Z Ą D      B A N K U


Prezes Zarządu Marianna Bura
Z-ca Prezesa
Elżbieta Klimek-Łożyńska
Członek Zarządu
Maria Fąfrowicz
Zobacz również
Komunikat techniczny
Utrudnienia w działaniu bankowości internetowej: eBankNet i aplikacji mobilnej.
Aplikacja mobilna BSNowyTarg mobileNet
Nowy sposób dostępu do rachunku bankowego za pomocą telefonu.
Wakacje kredytowe - informacje
INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO.
^