Ładowanie...


Władze Banku

R A D A
N A D Z O R C Z A

Przewodniczący Rady Monika Długosz
Wiceprzewodniczący Jolanta Błachut
Sekretarz Rady Beata Leska

C Z Ł O N K O W I E
R A D Y

Helena Kałafut
Leszka Kłak
Maria Bąk
Z A R Z Ą D      B A N K U


Prezes Zarządu Marianna Bura
Z-ca Prezesa
Elżbieta Klimek-Łożyńska
Członek Zarządu
Maria Fąfrowicz
Zobacz również
WIRON - informacje dla Klientów
Nowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej.
Komunikat bezpieczeństwa
Uważaj na kontakt telefoniczny, sms’owy i mailowy ...
^