Ładowanie...


Oprocentowanie lokat bankowych

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych
w Banku Spółdzielczym Nowy Targ
– obowiązujące od dnia 03-06-2020r.

(oprocentowanie liczone w stosunku rocznym – zmienne)

Bezpieczeństwo wkładów gwarantowane przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( BFG )

 

Oprocentowanie:

  • książeczki a'Vista 0,00% kapitalizacja roczna
  • rachunki ROR – 0,00% kapitalizacja roczna
  • Podstawowe Rachunki Płatnicze**** – 0,00% kapitalizacja roczna
  • rachunki bieżące osób fizycznych (w tym rachunki rolnicze) – 0,00%
  • rachunki bieżące podmiotów instytucjonalnych – 0,00%

 

Lokaty terminowe – kapitalizacja po terminie

Oprocentowanie:

1
-miesieczne 0,01%
2
-miesięczne 0,01%
3
-miesięczne 0,03%
6
-miesięczne 0,05%
**9
-miesięczne 0,06%
***12
-miesięczne 0,20%
**13
-miesięczne 0,25%
*24
-miesięczne 0,35%
*36
-miesięczne 0,40%

 

W przypadku likwidacji wkładu przed terminem Bank wypłaca odsetki
w wysokości - 0,00%

 
* - od 10.10.2015r. (aż do odwołania) Bank nie przyjmuje nowych lokat na okres 24 i 36 miesięcy.
** - od 01.11.2016r. (aż do odwołania) Bank nie przyjmuje nowych lokat na okres 9 i 13 miesięcy.
*** - od 01.07.2020r. (aż do odwołania) Bank nie przyjmuje lokat na okres 12 miesięcy.
**** - rachunek dostępny w ofercie Banku od dnia 01.08.2018r.
 

Od 01.07.2016r. wszystkie lokaty terminowe otwarte na czas nieokreślony mogą być odnawiane maksymalnie na okres do 114 miesięcy. Jeżeli wskutek odnowienia, umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez Posiadacza takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.

Zobacz również
Komunikat
Zmiana "Taryfy opłat i prowizji" od 01.07.2021r.
Rozliczanie subwencji PFR 1.0
Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.
^