Ładowanie...


Kredyty

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • Przeznaczony jest na finansowanie potrzeb bieżących związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy;
 • Udzielany jest krótko- lub średnioterminowy ( okres spłaty: od 1 do 3 lat );
 • Spłata kredytu odbywa się w ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo.
Kryteria ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń będących zabezpieczeniem kredytu
Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 • Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Udzielany jest jako kredyt krótkoterminowy;
 • Jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego;
 • Każda spłata daje możliwość ponownego wykorzystania środków do wysokości limitu, aż do wygaśnięcia umowy kredytu.
Kryteria ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń będących zabezpieczeniem kredytu
Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Kredyt „Szybka gotówka dla Firm”
 • Kredyt przeznaczony na finansowanie krótkoterminowych, bieżących potrzeb finansowych Klientów, wynikających z działalności gospodarczej;
 • Kredyt w rachunku bieżącym;
 • Każda spłata daje możliwość ponownego wykorzystania środków do wysokości limitu, aż do wygaśnięcia umowy kredytu;
 • Maksymalna kwota kredytu – 150.000,00 zł;
 • Kredyt udzielany na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty.

Kredyt „Szybka Linia Kredytowa”

 • Kredyt przeznaczony na finansowanie krótkoterminowych, bieżących potrzeb finansowych Klientów, wynikających z działalności gospodarczej;
 • Kredyt w rachunku bieżącym;
 • Spłata części lub całości kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy;
 • Maksymalna kwota kredytu – 300.000,00 zł;
 • Kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty;
 • Kredyt dla klientów prowadzących działalność od co najmniej 12 miesięcy, posiadających rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy i prowadzących pełną księgowość.

Kredyt niedostępny dla rolników, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, zawodowych, wyznaniowych oraz innych instytucji niekomercyjnych.

 

Kredyt inwestycyjny

 • Kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych, mających na celu stworzenie nowego, lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności przedsięwzięcia polegające na:
- zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu,
- nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości,
- zakupie udziałów lub akcji,
 • Jest kredytem długoterminowym, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału;
 • Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia;
 • Możliwość wypłaty kredytu jednorazowo lub w transzach;
 • Maksymalny okres spłaty do 10 lat.
Kryteria ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń będących zabezpieczeniem kredytu
Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Kredyt „Szybka Inwestycja”

 • Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji związanych z:
- zakupem środków transportu,
- zakupem urządzeń i maszyn,
- zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej,
- zakupem nieruchomości,
- wykupem środków trwałych z leasingu,
 • Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia;
 • Maksymalna kwota kredytu – 300.000,00 zł;
 • Kredyt dla Klientów prowadzących nieprzerwaną działalność od co najmniej 24 miesięcy, posiadających w Banku rachunek bieżący lub zobowiązujących się do jego otwarcia;
 • Maksymalny okres kredytowania do 5 lat.
Kryteria ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń będących zabezpieczeniem kredytu
Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Kredytowa linia hipoteczna

 • Kredytowa linia hipoteczna udzielana jest z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
- finansowania nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością;

 • Kredyt dla Klientów prowadzących nieprzerwaną działalność od co najmniej 24 miesięcy, posiadających w Banku rachunek bieżący lub zobowiązujących się do jego otwarcia;
 • Maksymalny okres kredytowania do 5 lat;
 • Maksymalna kwota kredytu – 2.000.000,00 zł.
Kryteria ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń będących zabezpieczeniem kredytu
Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Zobacz również
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 31.05.2024r. (piątek).
Wakacje kredytowe 2024
Pomoc dla kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny przeznaczony na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych.
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
^