Ładowanie...


Rachunek ROR

Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy (ROR) służy do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń. ROR może być otwarty dla każdej osoby fizycznej, która zadeklaruje stałe miesięczne wpływy na rachunek z tytułu: pracy, emerytury (ZUS, KRUS) lub innego źródła dochodu.

Do otwarcia rachunku wymagane są: 
  • Dokument tożsamości oraz dokument tożsamości ewentualnego pełnomocnika;
  • Deklaracja wpływu środków;
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub odcinek emerytury / renty.
Rachunek może być prowadzony zarówno na rzecz jednej osoby lub jako rachunek dwóch osób (małżeństwa).
Bank wydaje posiadaczom rachunków ROR kartę VISA CLASSIC lub VISA PAYWAVE, które umożliwiają wypłatę gotówki z rachunku w bankomatach, płatność kartą w internecie lub przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych w punktach stacjonarnych (POS) do wysokości dziennego limitu.
Pieniędzmi trzymanymi na koncie ROR można dysponować w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym. Służą do tego między innymi:
  • wypłata / wypłata w kasie Banku;
  • czeki, które można realizować w bankach spółdzielczych oraz innych placówkach bankowych (BPS S.A., GBW S.A., MBR S.A.);
  • karty płatnicze, przy pomocy których można płacić za towary i usługi w sklepach, restauracjach i internecie;
  • dostęp do bankowości internetowej poprzez system „eBankNet”.
Zobacz również
Bądź bezpieczny
Przeczytaj i bądź bezpieczny.
Swatch Pay, AmazFit ZEPP
Nowe błyskawiczne płatności zegarkiem.
Bezpieczne zakupy w internecie
Zachowaj szczególną ostrożność podczas robienia zakupów w internecie.
^