Ładowanie...


Raport dostępności systemów

Spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 poniżej przedstawiamy informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2:

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność

[%]

Niedostępność

[%]

Dostępność

[%]

Niedostępność

[%]

14.09.2019 - 13.12.2019

99,91
0,09
99,62
0,38

14.12.2019 - 13.03.2020

100,00
0,00
99,76
0,24

14.03.2020 - 13.06.2020

100,00
0,00
99,98
0,02

14.06.2020 - 13.09.2020

100,00
0,00
99,99
0,01

14.09.2020 - 13.12.2020

99,99
0,01
99,99
0,01
Zobacz również
Tarcza Finansowa 2.0
Ogólne informacje dotyczące zasad ubiegania się o subwencję finansową
w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
Szkolenia z Tarcza Finansowa 2.0
Informacja dotycząca szkoleń nt. pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
^