Ładowanie...


Raport dostępności systemów

Spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 poniżej przedstawiamy informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2:

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność

[%]

Niedostępność

[%]

Dostępność

[%]

Niedostępność

[%]

14.09.2019 - 13.12.2019

99,91
0,09
99,62
0,38

14.12.2019 - 13.03.2020

100,00
0,00
99,76
0,24

14.03.2020 - 13.06.2020

100,00
0,00
99,98
0,02

14.06.2020 - 13.09.2020

100,00
0,00
99,99
0,01

14.09.2020 - 13.12.2020

99,99
0,01
99,99
0,01

01.01.2021 - 31.03.2021

99,96
0,04
99,75
0,25

01.04.2021 - 30.06.2021

99,99
0,01
100,00
0,00

01.07.2021 - 30.09.2021

99,99
0,01
100,00
0,00
Zobacz również
Komunikat
Informacja o zmianie dostępności składania wniosków 500+.
Darmowy terminal dla Ciebie
Polska Bezgotówkowa - oferta terminali POS dla klientów biznesowych Banków Spółdzielczych.
^