Ładowanie...


Tabela oprocentowania lokat

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych
w Banku Spółdzielczym Nowy Targ
– obowiązujące od dnia 10-09-2022r.

(oprocentowanie liczone w stosunku rocznym – zmienne)

Bezpieczeństwo wkładów gwarantowane przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( BFG )

 

Oprocentowanie:

  • książeczki a'Vista 0,00% kapitalizacja roczna
  • rachunki ROR – 0,00% kapitalizacja roczna
  • Podstawowe Rachunki Płatnicze* – 0,00% kapitalizacja roczna
  • rachunki bieżące osób fizycznych (w tym rachunki rolnicze) – 0,00%
  • rachunki bieżące podmiotów instytucjonalnych – 0,00%

 

Lokaty terminowe – kapitalizacja po terminie

Oprocentowanie:

1
-miesięczne 2,90%
2
-miesięczne 2,90%
3
-miesięczne 3,00%
6
-miesięczne 3,10%
9
-miesięczne 3,20%
12
-miesięczne 3,30%
13
-miesięczne 3,40%
24
-miesięczne 3,50%
36
-miesięczne 3,60%

 

W przypadku likwidacji wkładu przed terminem Bank wypłaca odsetki
w wysokości - 0,00%

 
* - rachunek dostępny w ofercie Banku od dnia 01.08.2018r.
 

Od 01.07.2016r. wszystkie lokaty terminowe otwarte na czas nieokreślony mogą być odnawiane maksymalnie na okres do 114 miesięcy. Jeżeli wskutek odnowienia, umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez Posiadacza takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.

Tabela oprocentowania

Zobacz również
Komunikat techniczny
Utrudnienia w działaniu bankowości internetowej: eBankNet i aplikacji mobilnej.
Aplikacja mobilna BSNowyTarg mobileNet
Nowy sposób dostępu do rachunku bankowego za pomocą telefonu.
Wakacje kredytowe - informacje
INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO.
^