Ładowanie...


Tabela oprocentowania lokat

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych
w Banku Spółdzielczym Nowy Targ
– obowiązujące od dnia 20-04-2020r.

(oprocentowanie liczone w stosunku rocznym – zmienne)

Bezpieczeństwo wkładów gwarantowane przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( BFG )

 

Oprocentowanie:

  • książeczki a'Vista 0,00% kapitalizacja roczna
  • rachunki ROR – 0,00% kapitalizacja roczna
  • Podstawowe Rachunki Płatnicze*** – 0,00% kapitalizacja roczna
  • rachunki bieżące osób fizycznych (w tym rachunki rolnicze) – 0,00%
  • rachunki bieżące podmiotów instytucjonalnych – 0,00%

 

Lokaty terminowe – kapitalizacja po terminie

Oprocentowanie:

1
-miesieczne 0,05%
2
-miesięczne 0,05%
3
-miesięczne 0,10%
6
-miesięczne 0,15%
**9
-miesięczne 0,20%
12
-miesięczne 0,45%
**13
-miesięczne 0,50%
*24
-miesięczne 0,70%
*36
-miesięczne 0,90%

 

W przypadku likwidacji wkładu przed terminem Bank wypłaca odsetki
w wysokości - 0,00%

 
* - od 10.10.2015r. (aż do odwołania) Bank nie przyjmuje nowych lokat na okres 24 i 36 miesięcy.
** - od 01.11.2016r. (aż do odwołania) Bank nie przyjmuje nowych lokat na okres 9 i 13 miesięcy.
*** - rachunek dostępny w ofercie Banku od dnia 01.08.2018r.
 

Od 01.07.2016r. wszystkie lokaty terminowe otwarte na czas nieokreślony mogą być odnawiane maksymalnie na okres do 114 miesięcy. Jeżeli wskutek odnowienia, umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez Posiadacza takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.

Tabela oprocentowania

Zobacz również
Tarcza Finansowa 2.0
Ogólne informacje dotyczące zasad ubiegania się o subwencję finansową
w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
Szkolenia z Tarcza Finansowa 2.0
Informacja dotycząca szkoleń nt. pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
^