Ładowanie...


Depozyty

Rachunek Bieżący Osób Fizycznych (a'Vista)


Rachunek bieżący osób prywatnych przeznaczony jest dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, i nie posiadających stałych dochodów (zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, itp.) Wpłat, wypłat oraz operacji bezgotówkowych na rachunku bieżącym można dokonywać tylko i wyłącznie w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu oraz jego placówkach terenowych.

ROR


Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy (ROR) służy do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń. ROR może być otwarty dla każdej osoby fizycznej, która zadeklaruje stałe miesięczne wpływy na rachunek z tytułu: pracy, emerytury (ZUS, KRUS) lub innego źródła dochodu.

Do otwarcia rachunku wymagane są: 
  • Dokument tożsamości oraz dokument tożsamości ewentualnego pełnomocnika;
  • Deklaracja wpływu środków;
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub odcinek emerytury / renty.
Rachunek może być prowadzony zarówno na rzecz jednej osoby lub jako rachunek dwóch osób (małżeństwa).
Pieniędzmi trzymanymi na koncie ROR można dysponować w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym. Służą do tego między innymi:
  • wypłata/wypłata w kasie Banku;
  • czeki, które można realizować w bankach spółdzielczych oraz innych placówkach bankowych (BPS S.A., GBW S.A., MBR S.A.);
  • karty płatnicze, przy pomocy których można płacić za towary i usługi w sklepach, restauracjach i internecie;
  • dostęp do bankowości internetowej poprzez system „eBankNet”.
Zobacz również
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 31.05.2024r. (piątek).
Wakacje kredytowe 2024
Pomoc dla kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny przeznaczony na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych.
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
^