Ładowanie...


Walne Zebranie Przedstawicieli 2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu zawiadamia członków, że w dniu 27 czerwca 2020 r. o godz. 9-tej w restauracji „Kaprys” w Nowym Targu przy ul. Sokoła 3 odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
delegatów Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,
które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2019 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2020.
Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków BS oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełnić zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z §23 ust.4 Statutu – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego. Informujemy, że drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków wyznacza się w tym samym dniu za dwie godziny.

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału
w Zebraniu Przedstawicieli

z poważaniem
Zarząd BS w Nowym TarguZobacz również
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 02.05.2024r. (czwartek).
Zawiadomienie o terminach spotkań
Zebrania Grup Członkowskich 2024r.
^