Ładowanie...


Weryfikacja numerów PESEL

Weryfikacja numerów PESEL
2024-06-01
Ochrona numeru PESEL przed wykorzystaniem bez Twojej wiedzy.

Szanowni Państwo,


w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 07 lipca 2023r. dot. skutków kradzieży tożsamości, która obowiązuje wszystkie banki od 01 czerwca 2024r. przypominamy, że Ustawa ta nakłada na banki obowiązek weryfikacji w rządowym rejestrze zastrzeżeń PESEL, czy klient ma zastrzeżony numer PESEL.

 

Kiedy musimy zweryfikować PESEL klienta.

 

Weryfikację numeru PESEL będziemy realizować przed zawarciem umowy:

 • rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR),
 • kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, kredytu w rachunku ROR
 • wydania karty VISA do rachunku,
 • przed realizacją wypłaty gotówkowej w kasie Placówki Banku, powyżej określonego w Ustawie dziennego limitu (trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę - na dzień 01.06.2024r. jest to kwota 12726 zł.)

Wypłata gotówki powyżej określonego limit.

 

Ustawa nakłada na banki także obowiązek blokowania wypłat gotówki w placówce bankowej na 12 godzin od momentu złożenia dyspozycji, jeżeli klient ma zastrzeżony numer PESEL oraz jednocześnie przekroczył określony w Ustawie dzienny limit wypłaty.

 

PAMIĘTAJ !

Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie swojego numeru PESEL: 
 • za pomocą aplikacji mObywatel,
 • na stronie https://www.gov.pl,
 • podczas wizyty w Urzędzie Gminy.
Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec numer PESEL. 
 
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe,
 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności,
 • ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.
 
 

Zobacz również
Program Dobry Start 300+
Wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Święto Spółdzielczości Bankowej
1 lipca - Dzień Spółdzielczości
Weryfikacja numerów PESEL
Ochrona numeru PESEL przed wykorzystaniem bez Twojej wiedzy.
^