Ładowanie...


Weryfikacja wniosków PFR

Weryfikacja wniosków PFR
2020-12-04
Dodatkowe informacje.

Bank Spółdzielczy w Nowym Targu pragnie poinformować, że w bankowości internetowej została udostępniona Klientom możliwość spełnienia obowiązku wynikającego z umowy o subwencję PFR, polegającego na dostarczeniu do Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy (więcej szczegółów).
 
Aktualna lista kanałów, którymi można złożyć dokumenty:

1. w przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wchodząc na dedykowany wniosek: WNIOSKI -> Wnioski eximee dla Firm -> Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP - Umocowanie,
  • na adres mailowy: kontakt@bsnowytarg.pl w tytule wiadomości należy umieścić tekst: "Tarcza PFR".
2. w przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Rynek 11 z dopiskiem "Tarcza PFR".
 
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.
 
UWAGA !!!!
Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą (po uprzednim zweryfikowaniu załączonego dokumentu) przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.
 
Do pobrania:
 
Instrukcja składania wniosku - umocowanie beneficjenta (różne warianty)

Zobacz również
Tarcza Finansowa 2.0
Ogólne informacje dotyczące zasad ubiegania się o subwencję finansową
w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
Szkolenia z Tarcza Finansowa 2.0
Informacja dotycząca szkoleń nt. pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
^