Ładowanie...


Rozliczanie subwencji PFR 2.0

Rozliczanie subwencji PFR 2.0
2021-10-26
Szanowni Państwo,

rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

 

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach.

W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021r. i potrwa do 15 stycznia 2022r.

Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe !

 

W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia 2022r. i potrwa do 28 lutego 2022r.

Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe !

 

W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:

 • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
 • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

 

Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w tym samym banku, w którym składany był wniosek o udzielenie wsparcia. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek. 

Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora MŚP

W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia subwencji jest:

 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021r. oraz
 • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020r. do 31 marca 2021r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu - pliki JPK w postaci xml, wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020r. oraz styczeń-marzec 2021r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Materiały udostępnione przez PFR dostępne są pod adresem: prezentacja.
Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro

W przypadku Mikroprzedsiębiorców subwencja finansowa podlega całkowitemu zwolnieniu z obowiązku zwrotu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • nieprzerwanego utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021r. oraz
 • utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorstw zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez Mikroprzedsiębiorstwo przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

 

Wymagane oświadczenia i inne informacje

 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

 


 

Problemy z wysyłaniem plików JPK

Po wysłaniu do PFR Oświadczenia o Rozliczeniu, Fundusz sprawdza otrzymane Oświadczenie oraz załączone do niego pliki JPK. Gdy pliki JPK są poprawne PFR niezwłocznie przekazuje status Correct. Natomiast, gdy pliki są niepoprawne PFR jeszcze przez 5 dni sprawdza ich poprawność i dopiero po piątym dniu Klient otrzymuje status RDB (Rejected bad data) – jeśli nadal występują błędy.
Po otrzymaniu statusu RDB (Rejected bad data), którego przyczyną są błędne pliki JPK, Klient powinien sprawdzić ich poprawność. PFR nie informuje Banku o konkretnym błędzie, tylko o rodzaju nieprawidłowości.
PFR wskazuje 3 rodzaje błędów w plikach JPK:

 1. nieprawidłowy format pliku JPK – powinny być tylko pliki xml.
 2. Bank ma ustawioną walidację formatu pliku JPK i tylko przechodzą do PFR pliki w formacie xml. Niestety w przypadku, gdy Klient korzysta z zipa, nie jesteśmy w stanie sprawdzić jakiego rodzaju formaty są skompresowane. Dlatego proszę uczulać klientów na konieczność przekazania plików tylko i wyłącznie w formacie xml.

 3. nieprawidłowy rodzaj pliku JPK – powinny być tylko pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR
 4. Częstym błędem jest przekazywanie plików JPK_V7M – są to pliki vatowe, które nie są akceptowane przez PFR.

 5. błędy w samym pliku JPK

Błędy w pliku JPK nie są wskazywane przez PFR natomiast poprawność pliku można sprawdzić na stronie internetowej MF.
Link do strony poniżej:
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

 

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – zapisz się na szkolenie

Podczas szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw eksperci PFR Portal PPK omówią w przystępny sposób zasady rozliczania subwencji finansowej.
Na bezpłatnych szkoleniach online dowiesz się:

 • jak rozliczyć subwencję finansową,
 • kiedy i gdzie złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji,
 • na co zwrócić szczególną uwagę,
 • jakie mogą być konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji w terminie?

Szkolenia będą prowadzone od poniedziałku do piątku. Pierwsze szkolenie odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godzinie 13:00.

 

 

Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).


Zobacz również
Komunikat
Informacja o zmianie dostępności składania wniosków 500+.
Darmowy terminal dla Ciebie
Polska Bezgotówkowa - oferta terminali POS dla klientów biznesowych Banków Spółdzielczych.
^