Ładowanie...


Silne uwierzytelnienie transakcji internetowych

Silne uwierzytelnienie transakcji internetowych
2023-07-01
Warunki dla których Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia w transakcjach internetowych.

W przypadku formy płatności transakcji internetowych - karta debetowa, Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia (3D-Secure) tzw. transakcje niskokwotowe, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  1. pojedyncza transakcja internetowa nie przekracza kwoty: 100 zł.
  2. łączna kwota poprzednich transakcji internetowych zainicjowanych przez płatnika od dnia ostatniego zastosowanego silnego uwierzytelnienia nie przekracza kwoty: 400 zł.
  3. liczba poprzednio wykonanych transakcji internetowych zainicjowanych przez płatnika nie przekracza 5 następujących po sobie pojedynczych transakcji internetowych.
 
 

Zobacz również
Święto Spółdzielczości Bankowej
1 lipca - Dzień Spółdzielczości
Walne Zebranie Przedstawicieli 2024
Zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
Weryfikacja numerów PESEL
Ochrona numeru PESEL przed wykorzystaniem bez Twojej wiedzy.
^