Ładowanie...


Wykorzystanie wiadomości SMS

2019-04-19
Informacje dotyczące wykorzystania wiadomości SMS w bankowości internetowej.

Od dnia 10.05.2019 roku Bank Spółdzielczy w Nowym Targu wprowadza nowe usługi wykorzystujące wiadomości SMS.
Jeżeli chcesz korzystać z nowych usług SMS odwiedź dowolną placówkę Banku Spółdzielczego w Nowym Targu i wypełnij odpowiedni wniosek.
Zachęcamy Klientów do przetestowania i korzystania z nowych usług, dlatego w początkowym etapie wdrożenia nowe usługi są bezpłatne (do dnia 31.07.2019r.).

AKTYWACJA USŁUGI - 0,00 zł.
Koszt wiadomości SMS:
SMS autoryzacyjny - 0,10 zł. (0,00 zł. do dnia 31.07.2019r.)
SMS powiadomienia - 0,20 zł. (0,00 zł. do dnia 31.07.2019r.)
SMS komunikaty - 0,20 zł. (0,00 zł. do dnia 31.07.2019r.)
 
Wiadomości SMS będziemy wykorzystywać do:
  1. autoryzacji przelewów, silne uwierzytelnienie (drugi etap logowania), tworzenie/modyfikacja definicji, zmiana danych osobowych,
  2. powiadomień SMS - Klient za pomocą bankowości internetowej może dowolnie konfigurować listę zdarzeń (włącza/wyłącza zdarzenia) w systemie, o których chce być informowany,
  3. komunikatów SMS - po wypełnieniu odpowiedniego wniosku, Klient otrzymuje wiadomości o przeprowadzonych operacjach na rachunku bankowym i/lub karcie bankomatowej:
  • tryb pasywny - system, po wystąpieniu określonego zdarzenia, automatycznie generuje wiadomości SMS do Klienta,
  • tryb aktywny - Klient wysyłając na określony bankowy numer telefonu (+48 661000441) wiadomość SMS o określonej treści, otrzymuje od systemu odpowiedź SMS z żądanymi informacjami.
Wprowadzenie nowej usługi ma na celu zwiększenie Państwa wygody co do otrzymywania informacji o stanie i zmianach na Państwach rachunkach, jednakże głównym celem jest podwyższanie bezpieczeństwa Państwa środków pieniężnych ulokowanych w Naszym Banku.
Za pomocą wiadomości autoryzacyjnych SMS - Klient jest dokładnie informowany jaką transakcję autoryzuje (czego ona dotyczy), a dobrze skonfigurowane komunikaty i powiadomienia SMS informują na bieżąco, co dzieje się na rachunku bankowym oraz w systemie bankowości internetowej.
Aby aktywować usługę, musicie Państwo zgłosić się do placówki Banku prowadzącej rachunek i wypełnić odpowiedni formularz. Usługę można w każdej chwili zmodyfikować lub wyłączyć. Czas aktywacji usługi: do 24h.
Najważniejszą rzeczą, aby można było włączyć nową usługę jest posiadanie telefonu komórkowego (dowolnego polskiego operatora) oraz aktualizacja jego numeru w systemie bankowym.
UWAGA ! Należy pamiętać o tym, aby o każdej zmianie lub zgubieniu telefonu, wykorzystywanego do komunikacji SMS, niezwłocznie poinformować Bank.
 

Autoryzacja SMS.

Dzięki autoryzacji SMS, wiadomość przychodząca na telefon komórkowy Klienta zawiera nr rachunku z którego przelewamy środki, nazwę adresata przelewu, kwotę przelewu oraz kod autoryzacyjny. Sprawdzając dokładnie te dane mamy pewność, że wpisując kod z otrzymanej wiadomości SMS autoryzujemy konkretny przelew, który w danej chwili chcemy wykonać. W przypadku zmiany danych osobowych czy też tworzenia/modyfikacji definicji przelewu, otrzymujemy krótką informację, czego dotyczy dana autoryzacja. Tak jak w przypadku kodów jednorazowych, trzykrotne wpisanie niepoprawnego kodu autoryzacyjnego powoduje zablokowanie możliwości wykonywania przelewów (dyspozycji) za pomocą bankowości internetowej.
Przykładowy ekran dotyczący wysłania wiadomości autoryzacyjnej zamieszczono poniżej:
UWAGA ! Aby otrzymać SMS z kodem autoryzacyjnym, należy nacisnąć przycisk: WYŚLIJ SMS Z KODEM.
KOSZT SMS autoryzacyjnego po okresie promocji to 0,10 zł.

Komunikaty SMS.

Dzięki tej usłudze mamy możliwość otrzymywania konkretnych informacji w dwóch trybach:
- tryb pasywny - automatyczne wysyłanie przez system wiadomości SMS (według dokonanego wyboru na wniosku o aktywowanie usługi) z informacją dla Klienta o:
a) wolnych środkach na początek dnia,
b) uznaniu i/lub obciążeniu rachunku,
c) transakcji kartowej.
- tryb aktywny - na żądanie Klienta - w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS system wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami.

Uwaga! Możliwe jest otrzymywanie informacji na maksymalnie dwa numery telefonów. Oba numery są traktowane równorzędnie i wszystkie wiadomości generowane automatycznie będą wysyłane na obydwa numery. Z obu numerów można też wysyłać zapytania, jednakże odpowiedź będzie wysyłana tylko na numer nadawcy.

WIADOMOŚCI WYSYŁANE PRZEZ BANK
Możliwe komunikaty SMS dla trybu automatycznego:
  1. wolne środki na początek dnia - Bank na początek każdego dnia o godzinie 08.30 wysyła informację o wolnych środkach na rachunku, ale tylko w przypadku, gdy poprzedniego dnia księgowego saldo na danym rachunku uległo zmianie,
  2. wolne środki przy zmianie salda - Bank wysyła informację o wolnych środkach na rachunku zaraz po zmianie salda na rachunku,
  3. uznanie i/lub obciążenie rachunku - Bank wysyła informację o każdym uznaniu (wpłata) i/lub obciążeniu (wypłata) na rachunku,
  4. transakcje kartowe - Bank wysyła informacje w przypadku dokonania dowolnej operacji kartą (może to być wybranie pieniędzy w bankomacie lub też płatność kartą w urządzeniach POS – np. w sklepie).
Wyboru komunikatów SMS dokonujemy w Banku na odpowiednim wniosku.

Klient wysyła do Banku wiadomość SMS, na numer telefonu: +48 661000441, o określonej treści:

modulo#PIN#S
jest to zapytanie o wolne środki na rachunku (np. 12345678#1234#S)
modulo#PIN#W
jest to zapytanie o ostatnie 3 transakcje na rachunku (np. 12345678#1234#W)
modulo#aktualnyPIN#P#nowyPIN
prośba o zmianę kodu PIN do zapytań SMS (np. 12345678#1234#P#4321). Poprawny zwrotny komunikat to: „Hasło PIN zostało poprawnie zmienione”. Nowy kod PIN musi składać się z 4 cyfr.
modulo#PIN#EBASTOP#LOGIN
prośba o zablokowanie konta w bankowości internetowej (np. 12345678#1234#EBASTOP#12345678AB). Poprawny zwrotny komunikat to: „Login eBankNet * LOGIN* został zablokowany".

gdzie:
modulo - modulo Klienta (unikalny numer Klienta nadawany przez Bank),
PIN - czterocyfrowy kod nadany Klientowi przez system podczas aktywacji usługi,
LOGIN - nazwa użytkownika dostępu do bankowości internetowej.
Koszt każdego KOMUNIKATU SMS po okresie promocji to 0,20 zł.

System po sprawdzeniu zgodności numeru telefonu z numerem telefonu Klienta (podanego we wniosku) i kodem PIN wysyła żądaną odpowiedź. Czas oczekiwania na SMS: do 5 min.

Powiadomienia SMS.

W bankowości internetowej każdy użytkownik wchodząc na MÓJ PROFIL, a następnie w lewym panelu wybierając POWIADOMIENIA SMS - może sam, w każdej chwili, dowolnie modyfikować listę powiadomień według własnego uznania - to Państwo decydujecie jakie chcecie otrzymywać informacje.
UWAGA !!! Usługa jest dostępna dla Klientów, którzy aktywowali usługę AUTORYZACJI SMS.
UWAGA !!! Z uwagi na długą listę możliwych powiadomień SMS należy zastanowić się i dobrać ją ściśle do swoich potrzeb, pamiętając o tym, że każde wysłane przez system powiadomienie SMS to płatny SMS (Koszt każdego POWIADOMIENIA SMS po okresie promocji to 0,20 zł.)

Zobacz również
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 02.05.2024r. (czwartek).
Zawiadomienie o terminach spotkań
Zebrania Grup Członkowskich 2024r.
^