Ładowanie...


Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+
2021-02-01


Klienci posiadający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Naszym Banku, z aktywnym dostępem do bankowości elektronicznej (eBankNet) mogą złożyć wniosek bez wychodzenia z domu.

Program "Rodzina 500+" to:
 • wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • 500 zł miesięcznie dla każdego dziecka do ukończenia 18 roku życia;
 • brak kryterium dochodowego, nie ma konieczności załączania żadnych dokumentów poświadczających osiągane dochody.
Aby uzyskać świadczenie 500+ należy od 1 lutego 2021r. złożyć wniosek elektronicznie lub od 1 kwietnia 2021r. złożyć wniosek papierowo w Urzędzie.
 
UWAGA! Na wniosku składanym drogą elektroniczną, dostępne są do wyboru dwa okresy świadczeniowe:
 • od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r. (obecnie trwający okres świadczeniowy - jeżeli do tej pory nie braliśmy świadczenia na dziecko i wówczas powinniśmy złożyć dwa wnioski),
 • od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. (nowy okres świadczeniowy).
UWAGA! Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 28 stycznia br.: "Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od maja 2021 r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego). Natomiast osoby, którzy wyślą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie".

Wypełnienie wniosku w systemie internetowym eBankNet:
 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie rodzina "500+" w ramach bankowości internetowej.
 • Klient składa wniosek w swoim imieniu, logując się do systemu bankowości internetowej. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Złożony wniosek klient może pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
Jak wygląda proces składania wniosku?
1. Zaloguj się na swoje konto w bankowości internetowej e-BankNet.
2. W zakładce WNIOSKI wybierz pozycję WNIOSKI EXIMEE.
3. Wybierz nr rachuneku na który będą przelewane kwoty przyznanego świadczenia.
4. Potwierdzenie poprawności swoich danych. UWAGA! Sprawdź czy dane przepisane z systemu bankowego są poprawne.
 
 
5. Następnie wybierz odpowiedni wniosek: "Złóż wniosek Rodzina 500+" i poprawnie go wypełnij.

 
6. Po zatwierdzeniu danych, Twój wniosek zostanie przekierowany do systemu informatycznego Emp@tia.
7. W ramach potwierdzenia złożonego wniosku w wiadomości e-mail otrzymasz dokument PDF - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z danymi złożonego wniosku, a jego status sprawdzisz, klikając zakładkę WNIOSKI i przechodząc do pozycji WNIOSKI ZŁOŻONE lub też klikając w pozycję WNIOSKI EXIMEE i wybierając opcję: "Zobacz status złożonego wniosku" i w pozycji Lista Twoich wniosków, Wnioski 500+/Dobry Start należy wybrać odpowiedni numer złożonego wniosku.

8. Właściwy organ dla miejsca zamieszkania (np. ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy) weryfikuje wniosek.
9. Świadczenie otrzymasz po pozytywnej decyzji instytucji rozpatrującej wniosek, o czym zostaniesz powiadomiony mailowo.
Statusy wniosku:
 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
 • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
 • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.
Rolą Banku Spółdzielczego jest umożliwienie - poprzez bankowość internetową - złożenia wniosku. Bank nie weryfikuje danych, ani nie prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie instytucji, do której wniosek został złożony.
 
Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z następującymi pozycjami:
- Informator o świadczeniu Rodzina 500+
- Krótki informator Rodzina 500+
- Ulotka Rodzina 500+


Zobacz również
Komunikat
Informacja o zmianie dostępności składania wniosków 500+.
Darmowy terminal dla Ciebie
Polska Bezgotówkowa - oferta terminali POS dla klientów biznesowych Banków Spółdzielczych.
^