Ładowanie...


Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+
2023-02-01


Klienci posiadający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Naszym Banku, z aktywnym dostępem do bankowości elektronicznej (eBankNet) mogą złożyć wniosek bez wychodzenia z domu.

Program "Rodzina 500+" to:
 • wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • 500 zł miesięcznie dla każdego dziecka do ukończenia 18 roku życia;
 • brak kryterium dochodowego, nie ma konieczności załączania żadnych dokumentów poświadczających osiągane dochody.
Aby uzyskać świadczenie 500+ należy od 1 lutego 2023r. złożyć wniosek elektronicznie (od 2022 roku wnioski tylko elektronicznie).
 
UWAGA! Na wniosku składanym drogą elektroniczną, dostępne są do wyboru dwa okresy świadczeniowe:
 • od 1 czerwca 2023r. do 31 maja 2024r. (nowy okres świadczeniowy),
 • od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r. (obecnie trwający okres świadczeniowy - jeżeli do tej pory nie braliśmy świadczenia na dziecko, wówczas powinniśmy złożyć dwa wnioski).
UWAGA!Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia, otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2023 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty świadczenia 500 + nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

Wypełnienie wniosku w systemie internetowym eBankNet:
 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie rodzina "500+" w ramach bankowości internetowej.
 • Klient składa wniosek w swoim imieniu, logując się do systemu bankowości internetowej. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Złożony wniosek klient może pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
Jak wygląda proces składania wniosku?
1. Zaloguj się na swoje konto w bankowości internetowej e-BankNet.
2. W zakładce WNIOSKI wybierz pozycję WNIOSKI EXIMEE.
3. Wybierz nr rachunku na który będą przelewane kwoty przyznanego świadczenia.
4. Potwierdź poprawność swoich danych. UWAGA! Sprawdź czy dane przepisane z systemu bankowego są poprawne.
 
5. Następnie wybierz odpowiedni wniosek: "Złóż wniosek Rodzina 500+" i poprawnie go wypełnij.

 
6. Po zatwierdzeniu danych, Twój wniosek zostanie przekierowany do systemu informatycznego ZUS.
7. W ramach potwierdzenia złożonego wniosku w wiadomości e-mail otrzymasz dokument PDF - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z danymi złożonego wniosku, a jego status sprawdzisz, klikając w pozycję WNIOSKI EXIMEE i wybierając opcję: "Zobacz status złożonego wniosku" i w pozycji Lista Twoich wniosków, Wnioski 500+/Dobry Start należy wybrać odpowiedni numer złożonego wniosku.

8. Złożony wniosek zostanie zweryfikowany przez ZUS.
9. Świadczenie otrzymasz po pozytywnej decyzji ZUS, o czym zostaniesz powiadomiony mailowo.
Statusy wniosku:
 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu ZUS.
 • „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu ZUS.
 • „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do systemu ZUS, należy go złożyć ponownie.
Rolą Banku Spółdzielczego jest umożliwienie - poprzez bankowość internetową - złożenia wniosku. Bank nie weryfikuje danych, ani nie prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie instytucji, do której wniosek został złożony.
 
Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z następującymi pozycjami:
- Pytania i odpowiedzi - świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 r.
- Tutorial "Jak złożyć wniosek o 500 plus przez PUE" - link do YouTube
- Ulotka "Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców"
- Ulotka "Świadczenie wychowawcze 500+ na dziecko, które ma opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego lub jest umieszczone w pieczy zastępczej"


Zobacz również
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 31.05.2024r. (piątek).
Wakacje kredytowe 2024
Pomoc dla kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny przeznaczony na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych.
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
^