Ładowanie...


Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+
2022-02-01


Klienci posiadający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Naszym Banku, z aktywnym dostępem do bankowości elektronicznej (eBankNet) mogą złożyć wniosek bez wychodzenia z domu.

Program "Rodzina 500+" to:
 • wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • 500 zł miesięcznie dla każdego dziecka do ukończenia 18 roku życia;
 • brak kryterium dochodowego, nie ma konieczności załączania żadnych dokumentów poświadczających osiągane dochody.
Aby uzyskać świadczenie 500+ należy od 1 lutego 2022r. złożyć wniosek elektronicznie (od 2022 roku wnioski tylko elektronicznie).
 
UWAGA! Na wniosku składanym drogą elektroniczną, dostępne są do wyboru dwa okresy świadczeniowe:
 • od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r. (nowy okres świadczeniowy),
 • od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. (obecnie trwający okres świadczeniowy - jeżeli do tej pory nie braliśmy świadczenia na dziecko, wówczas powinniśmy złożyć dwa wnioski).
UWAGA! Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia, otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty świadczenia 500 + nastąpi w  maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

Wypełnienie wniosku w systemie internetowym eBankNet:
 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie rodzina "500+" w ramach bankowości internetowej.
 • Klient składa wniosek w swoim imieniu, logując się do systemu bankowości internetowej. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Złożony wniosek klient może pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
Jak wygląda proces składania wniosku?
1. Zaloguj się na swoje konto w bankowości internetowej e-BankNet.
2. W zakładce WNIOSKI wybierz pozycję WNIOSKI EXIMEE.
3. Wybierz nr rachunku na który będą przelewane kwoty przyznanego świadczenia.
4. Potwierdzenie poprawności swoich danych. UWAGA! Sprawdź czy dane przepisane z systemu bankowego są poprawne.
 
 
5. Następnie wybierz odpowiedni wniosek: "Złóż wniosek Rodzina 500+" i poprawnie go wypełnij.

 
6. Po zatwierdzeniu danych, Twój wniosek zostanie przekierowany do systemu informatycznego ZUS.
7. W ramach potwierdzenia złożonego wniosku w wiadomości e-mail otrzymasz dokument PDF - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z danymi złożonego wniosku, a jego status sprawdzisz, klikając zakładkę WNIOSKI i przechodząc do pozycji WNIOSKI ZŁOŻONE lub też klikając w pozycję WNIOSKI EXIMEE i wybierając opcję: "Zobacz status złożonego wniosku" i w pozycji Lista Twoich wniosków, Wnioski 500+/Dobry Start należy wybrać odpowiedni numer złożonego wniosku.

8. Złożony wniosek zostanie zweryfikowany przez ZUS.
9. Świadczenie otrzymasz po pozytywnej decyzji instytucji rozpatrującej wniosek, o czym zostaniesz powiadomiony mailowo.
Statusy wniosku:
 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu ZUS.
 • „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu ZUS.
 • „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do systemu ZUS, należy go złożyć ponownie.
Rolą Banku Spółdzielczego jest umożliwienie - poprzez bankowość internetową - złożenia wniosku. Bank nie weryfikuje danych, ani nie prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie instytucji, do której wniosek został złożony.
 
Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z następującymi pozycjami:
- Pytania i odpowiedzi - świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 r.
Tutorial "Jak złożyć wniosek o 500 plus przez PUE" - link do YouTube
- Ulotka "Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców"
- Ulotka "Świadczenie wychowawcze 500+ na dziecko, które ma opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego lub jest umieszczone w pieczy zastępczej"


Zobacz również
Komunikat techniczny
Utrudnienia w działaniu bankowości internetowej: eBankNet i aplikacji mobilnej.
Aplikacja mobilna BSNowyTarg mobileNet
Nowy sposób dostępu do rachunku bankowego za pomocą telefonu.
Wakacje kredytowe - informacje
INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO.
^