Ładowanie...


PSD2 - zmiany w bankowości internetowej

PSD2 - zmiany w bankowości internetowej
2019-08-20
Korzystasz z bankowości internetowej ? - przeczytaj.

14 września 2019r. wchodzą w życie zmiany wynikające z wymogów Ustawy z  dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dyrektywa UE - PSD2).
Zmiany te mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa samych płatności internetowych, ale również bezpieczniejsze korzystanie z  systemów informatycznych wykorzystywanych przez Klientów do obsługi swoich rachunków bankowych.

 

Od 14 września 2019r. system bankowości internetowej, przy każdym logowaniu będzie prosił o kod autoryzujący proces logowania. Logowanie do systemu będzie należało zautoryzować w ten sam sposób jak do tej pory autoryzowało się polecenia przelewów.


Zobacz również
Komunikat
Zmiana rodzaju wydawanych i automatycznie odnawianych kart bankomatowych w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu.
Biała lista podatników VAT
Czy masz aktualny numer rachunku bankowego ?
Komunikat
Ostrzeżenie UKNF dot. wyłudzania poufnych informacji w zw. z PSD2.
^