Ładowanie...


Komunikat

Komunikat
2020-12-21
Zmiany w transakcjach internetowych dokonywanych kartami płatniczymi - od stycznia 2021r.

Szanowni Klienci,

pragniemy przypomnieć ważne informacje dotyczące płatności kartami debetowymi, które będą obowiązywać od stycznia 2021r. a bez których nie będziemy w stanie dokonać płatności kartą przez internet. Poniższe informacje dotyczą tylko osób korzystających z karty debetowej przy płatnościach za zakupy PRZEZ INTERNET. Dla pozostałych osób w roku 2021 nic się nie zmienia.
Obecnie realizacja transakcji internetowych kartami debetowymi odbywa się z wykorzystaniem tylko jednego zabezpieczenia 3D Secure (kod jednorazowy wysyłany w wiadomości SMS). Od stycznia 2021r. zostanie wprowadzony dodatkowy czynnik uwierzytelniający w postaci kodu PIN.
 
Brak przypisanego do karty dodatkowego kodu PIN, uniemożliwi po styczniu 2021r. zautoryzowanie transakcji.

Aktywacja dodatkowego czynnika tj. kodu PIN możliwa jest tylko po zalogowaniu się do portalu „kartosfera.pl” - w zakładce „3D Secure”. Kod PIN jest ustalany jednorazowo i będzie obowiązywać dla wszystkich posiadanych oraz wydawanych w przyszłości kart (instrukcja).

Kod PIN jest kodem poufnym, przypisanym do wszystkich posiadanych kart. Nie należy go ujawniać innym osobom!

W chwili obecnej proces płatności kartą w internecie wygląda w sposób następujący: finalizujemy zakup, wybieramy sposób płatności - karta debetowa, wprowadzamy dane naszej karty, czekamy na kod SMS (zabezpieczenie 3D Secure), po poprawnym wprowadzeniu kodu kończymy zakup. Przebieg uwierzytelnienia transakcji od stycznia 2021r. będzie zmodyfikowany: po wprowadzeniu danych naszej karty, system poprosi o wprowadzenie kodu PIN do transakcji internetowych (kodu, który ustawiliśmy w portalu kartosfera.pl), a dopiero po jego poprawnym wprowadzeniu, system poprosi o kod jednorazowy, który otrzymamy w wiadomości SMS (zabezpieczenie 3D Secure) (przykład).
 
Należy pamiętać, że trzykrotne błędne wprowadzenie zarówno "nowego" kodu PIN, jak i trzykrotne błędne przepisanie kodu z wiadomości SMS - skutkuje blokadą dokonania płatności internetowej. Obie blokady są usuwane drugiego dnia - automatycznie.

UWAGA! W celu ustawienia nowego kodu PIN, należy zalogować się do portalu kartosfera.pl, wejść na zakładkę 3D Secure i tam w pozycji: USTAW ODPOWIEDŹ należy wpisać 4 cyfrowy kod PIN, zatwierdzić go poprzez naciśnięcie przycisku AKCEPTUJ oraz zautoryzować kodem wysłanym w wiadomości SMS. Poprawne zakończenie operacji nadania kodu PIN, potwierdzone jest komunikatem: Odpowiedź na pytanie uwierzytelniające została ustawiona. Od tej chwili jesteśmy przygotowani na dokonywanie płatności internetowych - kartą przez internet (instrukcja).
Jeżeli do tej pory nie korzystałeś z portalu kartosfera.pl (nie posiadasz tam konta) musisz pierwsze się zarejestrować! Do poprawnej rejestracji wymagane jest podanie w Banku aktualnego numery telefonu komórkowego. Na podany numer będą przychodziły wiadomości SMS zawierające jednorazowe kody autoryzacyjne.
 
Warto widzieć, że:
dla osób stale płacących kartą przez internet temu samemu odbiorcy, w portalu kartosfera.pl pojawiła się dodatkowa funkcjonalność: lista wykonanych transakcji internetowych, w których doszło do poprawnego uwierzytelnienia, a którą można wykorzystać do oznaczenia danego Akceptanta jako Zaufanego, co będzie skutkować brakiem uwierzytelniania kolejnych transakcjach (działanie to nie jest wymagane do poprawnego działania serwisu – jest to usługa całkowicie opcjonalna). Przykładowo, gdy Klient regularnie wykonuje transakcje u określonego Usługodawcy, który nie umożliwia zapisania danych karty w swoim portalu, to będziesz mógł oznaczyć danego Usługodawcę jako Zaufanego i kolejne transakcje wykonywać jedynie podając dane swojej karty, a transakcja przebiegnie szybciej. Usługa ta, może być także wykorzystana gdy Klient nie chce zapisywać danych swojej karty w obawie o potencjalny wyciek informacji.
Klient będzie mógł określić maksymalną kwotę transakcji bez uwierzytelnienia, np. ustalając Zaufanego Akceptanta "allegro.pl" do kwoty np. 150 zł., będzie to skutkować tym, że autoryzacje na kwoty niższe od zdefiniowanej odbędą się bez uwierzytelnienia, zaś każda transakcja powyżej 150 zł., będzie wymagała pełnego zestawu metod uwierzytelnienia stosowanych przez Bank, tj. kodu PIN i SMS.
Klient może samodzielnie dokonywać zmian (dodawanie, usuwanie) na liście Zaufanych Akceptantów, poprzez portal kartosfera.pl.

Logowanie do portalu kartosfera.pl:
Z uwagi na dostęp do informacji wrażliwych zamieszczanych na portalu kartosfera.pl, tj. historia transakcji - wprowadza się dwuskładnikowe uwierzytelnienie przy logowaniu się do portalu. Każdorazowo, po wprowadzeniu naszego hasła do portalu kartosfera.pl, Klientowi będzie wysłana wiadomość SMS, z hasłem jednorazowym celem dodatkowej autoryzacji procesu logowania.
 
Informacje dodatkowe:
Bank BPS, jako wydawca Państwa karty, podejmie następujące kroki mające na celu poinformowanie jak największej liczby Klientów, korzystających z kart płatniczych, o zachodzących zmianach, a w tym:
  • przygotowanie ekranu informacyjnego o konieczności ustawienia kodu PIN dla transakcji internetowych w portalu KartoSFERA,
  • przygotowanie automatycznie odtwarzanej wiadomości skierowanej do Klientów dzwoniących na Infolinię Zrzeszenia,
  • przygotowanie wiadomości SMS informujących Klientów o konieczności ustawienia kodu PIN dla transakcji internetowych. Wiadomość będzie skierowana do Klientów korzystających z portalu KartoSFERA. Treść SMSa:  Grupa BPS: Aby dokonywać płatności kartą w Internecie ustaw kod PIN dla usługi 3D Secure. Zaloguj się do portalu KartoSFERA i przejdź do zakładki 3D Secure.

Zobacz również
Tarcza Finansowa 2.0
Ogólne informacje dotyczące zasad ubiegania się o subwencję finansową
w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
Szkolenia z Tarcza Finansowa 2.0
Informacja dotycząca szkoleń nt. pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
^