Ładowanie...


Program Dobry Start 300+

2022-07-01
wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Już teraz w systemie bankowości elektronicznej, Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,
możesz złożyć wniosek w Programie "Dobry Start (300+)" na wyprawkę szkolną dla uczniów. 

 
Kogo dotyczy.
Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem ucznia:
  • w wieku do 20 lat,
  • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).
 
Kto może złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną.
•    rodzic,
  • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
  • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
  • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem.
 
Co zrobić, aby otrzymać wsparcie.
Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek przez bankowość elektroniczną.
 
Jak złożyć wniosek.
Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
 
W A Ż N E
Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.
 
Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu: noreply@zus.pl.
Informacja o tym, że złożyłeś wniosek, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce: [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca] –> [Dobry start] –> [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

Kiedy złożyć wniosek.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022r.
 
Jakie wsparcie otrzymasz.
Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.
 
Kiedy otrzymasz wsparcie.
Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2022r.
Jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
 
Gdzie znajdziesz informacje o wniosku złożonym przez bankowość elektroniczną.
Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].
 
Jak otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia.
Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.
Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.
Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną i chcesz:
  • skorygować wniosek – złóż elektronicznie nowy wniosek o świadczenie DOBRY START z prawidłowymi danymi,
  • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].
 
W A Ż N E
Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).
 
Gdzie otrzymasz pomoc.


Zobacz również
Komunikat techniczny
Utrudnienia w działaniu bankowości internetowej: eBankNet i aplikacji mobilnej.
Aplikacja mobilna BSNowyTarg mobileNet
Nowy sposób dostępu do rachunku bankowego za pomocą telefonu.
Wakacje kredytowe - informacje
INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO.
^