Ładowanie...


Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT
2019-09-20
Czy masz aktualny numer rachunku bankowego ?

W związku z nałożeniem na podatników z dniem 01 stycznia 2020r. obowiązku zapłaty za faktury - o wartości powyżej 15 000 zł. - na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT, od dnia 01 września 2019r. Ministerstwo Finansów uruchomiło na swojej stronie internetowej dostęp do nowego wykazy podatników VAT.
Nowy wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Sprawdź numer swojego rachunku -tutaj-.


Do dnia 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych. Ale po tym terminie podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT.
 
UWAGA !!! Biała lista podatników VAT nie zawiera rachunków bankowych ROR, czyli rachunków rozliczeniowych otworzonych na osoby fizyczne a wykorzystywanych do działalności gospodarczej.
Załóż rachunek rozliczeniowy dla firm już dziś i dokonaj aktualizacji numeru rachunku bankowego w Urzędzie Skarbowym !

Co zrobić, jeśli na wykazie brakuje Twojego rachunku bankowego ?

Jeżeli podatnik stwierdzi, że na wykazie nie znajduje się informacja o jego rachunku, wówczas powinien sprawdzić, czy:

  1. zgłosił do urzędu skarbowego swój rachunek oraz
  2. czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli okaże się, że warunki te nie są spełnione, podatnik powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, na podstawie którego urząd skarbowy zmieni dane zamieszczane w wykazie.


Dodatkowe informacje zamieszczone na stronach MF:
Jeden wykaz podatników VAT już dostępny
 

Zobacz również
Ważne informacje dotyczące Tarczy finansowej PFR
31.12.2020r. - ostateczna data potwierdzenia uprawnień do reprezentowania Przedsiębiorcy.
Zmiany w usłudze Google Pay
Zmiana autoryzacji transakcji powyżej 100 zł.
Garmin Pay, FitBit Pay
Błyskawiczne płatności zegarkiem.
^