Ładowanie...


Aplikacja mobilna BSNowyTarg mobileNet

Aplikacja mobilna BSNowyTarg mobileNet
2022-11-18
Nowy sposób dostępu do rachunku bankowego za pomocą telefonu.

Bank Spółdzielczy w Nowym Targu, pragnie poinformować, że dla wszystkich naszych Klientów została udostępniona aplikacja mobilna BSNowyTarg mobileNet, dzięki której szybko, łatwo i co najważniejsze bezpiecznie można mieć dostęp do swojego konta bankowego. Aplikacja została stworzona dla osób, które chcą korzystać z bankowości internetowej na swoim urządzeniu mobilnym (np. telefonie).
W związku z uruchomieniem nowej aplikacji, pojawiło się nowe określenie: "parowanie" lub "rozparowanie", co oznacza połączenie lub odłączenie naszego rachunku bankowego z nową aplikacją (sposób parowania i korzystania z aplikacji mobilnej został opisany w instrukcjach zamieszczonych poniżej).
 
Jest to pierwsza odsłona aplikacji, która umożliwia:
 • wykonanie przelewu krajowego, ZUS, Faktura VAT (adresaci dostępni w tradycyjnej bankowości elektronicznej są przenoszeni do aplikacji mobilnej i odwrotnie),
 • wykonanie przelewu z historii lub odpowiedź na przelew (częściowo zastępując możliwość tworzenia definicji),
 • dla Klientów posiadających konto firmowe, podczas wykonywania przelewu, jest możliwość sprawdzenia rachunku bankowego adresata na Wykazie podatników VAT ("Biała Lista"),
 • przegląd posiadanych produktów bankowych (ROR, lokata, karta ...),
 • sprawdzenie historii rachunku (plus szczegóły poszczególnych transakcji),
 • automatycznie włącza autoryzację mobilną - oznacza to, że mimo posiadania działającej aplikacji mobilnej (na telefonie), będziemy logować się do bankowości internetowej z komputera (bo w dalszym ciągu możemy się tak logować), każda operacja, która będzie wymagała autoryzacji, będzie autoryzowana w aplikacji mobilnej (trzeba uruchomić aplikację mobilną i potwierdzić chęć wykonania danej operacji). "Rozparowanie" aplikacji mobilnej z rachunkiem bankowym, automatycznie przywraca autoryzację SMS,
 • pokazuje stan konta bez logowania (w procentach, deklarujemy stan konta np. 1000 zł. (domyślnie) i aplikacja stan konta 1000 zł. i więcej wyświetla jako 100%, poniżej 1000 zł. pokazuje ile procent z zadeklarowanej kwoty jest na koncie: 10%, 20% ..... 99%),
 • umożliwia generowanie plików PDF przeprowadzonych transakcji.
W dalszym ciągu, w tradycyjnej wersji bankowości internetowej wykonujemy (brak ich w aplikacji mobilnej):
 • przelewy US/CŁO,
 • tworzenie i wykonywanie przelewów z definicji (zamiast tego można wykorzystać funkcjonalność: wykonaj ponownie lub odpowiedz na przelew),
 • dodawanie, edycja i usuwanie zleceń stałych,
 • usuwanie i edycja adresatów przelewów,
 • przegląd listy przelewów niewykonanych,
 • zmiany limitów do rachunków i limitów kartowych (brak z uwagi na bezpieczeństwo),
 • wypełnianie wniosków (500+, 300+, RKO, Tarcza PFR ...)
 • kontakt z Bankiem.
Warunkiem posiadania aplikacji mobilnej mobileNet jest:
 • posiadanie dostępu do rachunku bankowego poprzez bankowość internetową,
 • posiadanie włączonej autoryzacji kodami SMS (Klienci posiadający autoryzację kodami z papierowej listy kodów jednorazowych, proszeni są o kontakt z Bankiem w celu zmiany autoryzacji na kody SMS),
 • telefon komórkowy z systemem ANDROID w wersji 6.0 lub więcej,
 • dodatkowo dla bezpieczeństwa, na urządzeniu powinien być zainstalowany program antywirusowy oraz telefon powinien mieć włączona blokadę ekranu (PIN, wzór graficzny, odcisk palca).

UWAGI! dotyczące używania aplikacji mobilnej BSNowyTarg mobileNet:

 1. przeczytaj instrukcję jak korzystać z aplikacji mobilnej BSNowyTarg mobileNet,
 2. obsługa i funkcjonalność aplikacji mobilnej i tradycyjnej bankowości internetowej (na komputerze) działają niezależnie tzn. że jeżeli np. zablokujemy się w jednej z nich, druga działa dalej. Nie ma możliwości odblokowania tradycyjnej bankowości internetowej w aplikacji mobilnej. Część funkcjonalności dostępna jest TYLKO w tradycyjnej bankowości internetowej (brak ich w aplikacji mobilnej) - jednakże pracujemy nad tym, aby cała funkcjonalność dotychczasowej bankowości internetowej była dostępna w aplikacji mobilnej,
 3. trzy nieudane próby logowania do aplikacji mobilnej, powodują "rozparowanie" urządzenia (w aplikacji mobilnej nie ma blokady logowania, tak jak jest to w tradycyjnej bankowości internetowej) i aby można było dalej korzystać z aplikacji mobilnej trzeba przejść od początku proces "parowania",
 4. nasz rachunek bankowy może być obsługiwany przez aplikację mobilną, ale tylko na jednym urządzeniu (brak możliwości wygenerowania drugiego kodu parującego),
 5. jedno nasze urządzenie może obsługiwać kilka rachunków bankowych (każdy rachunek bankowy, "sparowany" z urządzeniem, ma swój profil),
 6. jeżeli sami nie wylogujemy się z aplikacji mobilnej, to po 5 minutach bezczynności automat nas wyloguje,
 7. jeżeli odinstalujemy z naszego urządzenia aplikację mobilną BSNowyTarg mobileNet BEZ wcześniejszego "rozparowania", wówczas kolejne "parowanie" urządzenia może nastąpić ALE tylko po kontakcie z Bankiem,
 8. "rozparować" urządzenie można:
  • logując się do aplikacji mobilnej BSNowyTarg mobileNet: WIĘCEJ -> USTAWIENIA -> USUŃ PROFIL,
  • logując się do tradycyjnej bankowości internetowej: MÓJ PROFIL -> Aplikacja mobilna, obok nazwy urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna jest krzyżyk [X] (po prawej stronie), w który klikając rozparowujemy urządzenie,
  • dzwoniąc do Banku,
  • wprowadzając 3 razy błędny kod PIN logowania.
 9. jeżeli urządzenie na którym instalujemy aplikacje mobilną, nie ma ustawionej blokady ekranu wówczas, aplikacja będzie wyświetlała komunikat informujący o braku takiej blokady (blokada ekranu to nasze dodatkowe zabezpieczenie),
 10. w przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna należy jak najszybciej zalogować się do tradycyjnej bankowości internetowej i "rozparować" urządzenie (patrz pkt 7), a w przypadku braku takiej możliwości należy skontaktować się z Bankiem,
 11. gdy planujemy wymianę urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna, w pierwszej kolejności należy za pomocą dowolnego z dostępnych sposobów "rozparować " urządzenie (patrz pkt 7).
Aby móc pewnie korzystać z aplikacji mobilnej BSNowyTarg mobileNet, prosimy zapoznać się z następującymi instrukcjami:
- Instrukcja instalacji aplikacji mobilnej oraz sposób parowania aplikacji z urządzeniem,
- Instrukcja użytkownika aplikacji BSNowyTarg mobileNet.
 
Zachęcamy do instalacji i korzystania z aplikacji mobilnej BSNowyTarg mobileNet.

Zobacz również
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 31.05.2024r. (piątek).
Wakacje kredytowe 2024
Pomoc dla kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny przeznaczony na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych.
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
^