Ładowanie...


Komunikat

Komunikat
2021-05-04
Zmiana "Taryfy opłat i prowizji" od 01.07.2021r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 lipca 2021r. ulegnie zmianie Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu w zakresie obsługi rachunków bankowych.

Zmiany dotyczą głównie opłat za prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku bieżącego podmiotów instytucjonalnych (stowarzyszenia, organizacje społeczne). Wzrosną również koszty związane z użytkowaniem karty płatniczej Visa Business Debetowa w zakresie wypłat gotówki w bankomatach własnych banku, bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA oraz bankomatach pozostałych banków.

Podstawą prawną zmian w Taryfie opłat i prowizji jest §85 Regulaminu otwierania
i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych i §92 Regulaminu otwierania
i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.
Zmiana stawek opłat lub prowizji może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej lub kilku przesłanek wskazanych w regulaminie, w szczególności:
1) wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS,
2) zmiany wskaźnika dóbr inwestycyjnych publikowanego przez Prezesa GUS,
3) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od banku czynników zewnętrznych w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do dokonywania danej usługi, energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi.

Uprzejmie informujemy, że przed dniem 01 lipca 2021r. przysługuje Państwo prawo:
1) wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat,
2) złożenia pisemnego sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian,

Jeżeli przed wskazaną powyżej datą wejścia w życie zmian nie wypowiedzą Państwo umowy ani nie złożą Bankowi pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, będzie to równoznaczne
z wyrażeniem na nie zgody.

Jeżeli we wskazanych powyżej terminie złożą Państwo sprzeciw do proponowanych zmian, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.Zarząd Banku Spółdzielczego
w Nowym Targu
Oto pełny tekst nowej "Taryfy opłat i prowizji":
Taryfa opłat i prowizji, obowiązująca od 01 lipca 2021 r.


Zobacz również
Wakacje kredytowe - informacje
INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO.
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku Spółdzielczego w Nowym Targu w dniach 21.07 - 31.08.2022r.
Ogłoszenie o pracy
Stanowisko: KASJER.
^